Naturligtvis bidrar även jag och mitt företag till insamlingen för Världens Barn.
Eva:)