0706-26 91 35 kontakt@evarytterlund.se

Idrottsskador / motionsskador

Hälsenebesvär, kan vara en idrottsskada både hos idrottare på högre nivå eller hos en motionär Vid löpning eller aktivitet med hopp kan ge hälsenebesvär.

Smärtan i hälsenan beror antingen på en akut skada eller en längre tids överbelastning. Den akuta smärtan kan ibland vara en bristning antingen helt av sk. totalruptur av hälsenan eller delvis partiell ruptur med en blödning och svullnad till följd.

Vid en långvarig överbelastning kan det ske en hälseneinflammation, akillestendinit som sedan även kan ge en Akillestendinos degenerativa förändringar i senan efter små micro bristningar i senan.
En spänd, stram vadmuskulatur kan också ge smärta/besvär i hälsena. Vanliga symtom vid tendinit/tendinos är morgonstelhet, smärta under och efter aktivitet, tryckömhet och eller svullnad, man kan känna att senan är förtjockad. över senan. Besvär som också kan förekomma är knäppningar i senan vid rörelse, nedsatt styrka och hälta.

Grundorsaken är en över/snedbelastning av foten på grund av olika faktorer såsom felaktig fotställning, stukningar av fotled, instabilitet eller annan skada i fot och som då ger en ensidig belastning, ökad träningsmängd, byte av underlag, korta vadmuskulatur och eller dåliga skor.

Viktigt även vid undersökning av fot/hälsenan att undersöka och eventuellt behandla ryggen som också kan ge besvär längre ner i foten.

Idrottsskador

Eva Rytterlund. Leg. Naprapat

Mobil 0706-26 91 35
E-post kontakt@evarytterlund.se