Användning av kakor (cookies)

 

Eva Rytterlunds webbplats använder kakor. En kaka (cookie) är en liten textfil som sparas i din dator.

Vi använder två typer av kakor:

 • Sessionskakor: En sessionskaka sparas bara temporärt under ditt besök på webbplatsen och används till exempel för att hålla reda på om du är inloggad eller inte.
 • Permanenta kakor: Permanenta kakor sparas i en fil på din dator under en begränsad tid. De används för att förbättra din upplevelse som återkommande besökare av våra webbplatser.

Neka kakor

Din webbläsare kan ställas in så att den automatiskt nekar kakor. Du kan också radera tidigare lagrade kakor. Läs mer på din webbläsares hjälpsidor för att ta reda på hur du gör.

Eva Rytterlunds webbplats fungerar felfritt om du nekar persistenta kakor och tredjepartskakor, men om du nekar sessionskakor kan vi inte garantera att webbplatsen fungerar som utlovat då till exempel funktionalitet som att hålla dig inloggad inte är möjlig.

 

Mer information om kakor

Lär dig mer om kakor på Post- och telestyrelsens hemsida

Dina personuppgifter och hur vi hanterar dem

Med dina personuppgifter menar vi den data vi samlar in och sparar om dig och hur du använder våra tjänster som direkt eller indirekt identifierar dig. Dessa uppgifter använder vi för att tillhandahålla tjänster, ge dig en bättre upplevelse, förbättra tjänster och ge erbjudanden som passar just dina behov.

Nedanstående information är en summering kring hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen  (GDPR)

Blank
Typ av personuppgifter vi samlar in

Kontaktuppgifter

När du blir patient hos mig Eva Rytterlund Leg. Naprapat samlar vi in dina kontaktuppgifter:
Namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer detta för att kunna föra en journal samt få bekräftelse och påminnelse om bokning.

Information om dina tjänster

Vi sparar även data om vilka av våra tjänster du beställer och använder samt på vilket sätt du använder dem. Vi har specifika PUB avtal föra varje företag vad som gäller angående lagring och radering.

Så här samlar vi in personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter via bokning för behandling online eller via telefonbokning

Det här använder vi personuppgifter till

För att vi ska behandla din data krävs det personuppgifter för att kunna föra en journal som är obligatorisk för oss Leg. Naprapater som lyder under patientdatalagen (PDL) och den utgör rättslig grund för att samla in personuppgifter.

Kommunikation och support

Vi kan använda personuppgifter från tidigare kontakt med oss för att kunna ge dig bättre hjälp.

Vi använder dina kontaktuppgifter och information om vilka tjänster du använder som grund för fakturor, nyhetsbrev, viktig information om dina tjänster, erbjudanden och tips om hur du kan använda våra tjänster.

Rättslig grund: Intresseavvägning, samtycke och fullgörande av avtal.

Utveckling av våra tjänster och produkter

Vi behandlar personuppgifter kring hur du använder våra tjänster samt från kontakt med oss som underlag för att förbättra din upplevelse specifikt och våra tjänster generellt.

Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke.
Inga journaler delas eller lämnas ut.
Patienten själv har rätt att få sin journal utskriven men den skall då hämtas personligen.

 

Marknadsföring

För att kunna marknadsföra relevanta produkter och tjänster till dig efter dina behov behandlar vi personuppgifter om vilka tjänster du använder och hur du använder dem.

Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke.

Vi anlitar företaget Reco. se i samband med digital marknadsföring men vi lämnar aldrig ut patientens namn och emailadress förrän ett godkännande skett via ett personligt besök.

Mitt företag använder sig av företaget Exorlive AS då jag sätter ihop träningsprogram till mina patienter som ibland skickas via email efter överenskommelse.

Gällande Facebook och Instagram gäller deras policy.

Säkerhet och förhindrande av missbruk

Vi behandlar personuppgifter i syfte att upptäcka och förhindra följande för våra tjänster och i vårt nätverk:

 • missbruk
 • intrångsförsök
 • attacker i form av t ex virus, DDOS
 • lagbrott
 • användning av våra tjänster som strider mot våra villkor

Rättslig grund: Fullgörande av avtal och rättslig förpliktelse.

Det är bara jag som Eva Rytterlund Leg. Naprapat som ansvarar för min journalföring och som har tillgång till mina
patienters journaler via online med personlig inloggning.
Journaler delas aldrig till andra företag eller ens andra vårdgivare

Lagstadgade skyldigheter

Vi behandlar personuppgifter i syfte att efterfölja de krav lagen ställer.

Vi Leg. naprapater lyder under patientdatalagen (PDL) och utgör rättslig grund för att samla in personuppgifter.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.

Så här länge sparar vi personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge det finns ett dokumenterat syfte för behandlingen.

Vi har som Leg. Naprapater skyldighet att spara patientjournaler minst 10 år men varken jag eller Clinicbuddy AB’s journalsystem raderar några journaler.

Vi arbetar endast med journaler via datasystem.

Gällande lagring och radering finns specifika avtal med vardera företag som står i kontakt med mitt företag.

Till vem lämnar vi ut personuppgifter

Partners och underleverantörer.

Vi eftersträvar att aldrig dela mer personuppgifter än absolut nödvändigt med respektive partner.

Vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag rörande säkerhet och personlig integritet. Samma krav ställer vi på våra underleverantörer.

Vi kan komma att dela viss data till följande partners och underleverantörer.
I vissa fall där det behövs är ett PUB avtal skrivet (Personuppgiftsbiträdesavtal) så har det tecknats.

 • Företaget Clinicbuddy AB där vi har vårt journalsystem men även bokningar  ekonomisk sammanfattning såsom fakturor, kontantantfakturor.
  Ett PUB avtal är upprättat mellan mig och företaget om hur lagring, hantering osv sker.
 • Vi har Handelsbanken både som Privat/företagsbank som följer Bankernas sekretesspolicy likaså för kortföretaget Izettle som jag anlitar.
 • Gällande den ekonomiska hanteringen av mitt företag så har jag PUB avtal med Juristfirman Erik Andreassen och Precis Ekonomi, Pia Andreassen.
  Observera att vi måste följa Bokföringslagen där man måste spara/lagra bokföringsinfo. i 7 år.
 • Mitt företag använder reco.se som är ett digitalt marknadsföringsföretag som bygger på personliga referenser men aldrig utan en personlig förfrågan från mig själv och med patientens medgivande. Ett PUB avtal är skrivet mellan oss.
 • Gällande träningsprogram som skickas via email till patienter som godkänt detta så finns ett tecknat PUB avtal mellan Exorlive AS och mitt företag.
 • Som webhotell används Loopia se. där även ett PUB avtal har tecknats mellan oss.
 • Telia är min operatör. Telia sparar sms kontakter 3 månader samt 6 månader för telefonsamtal innan det raderas.
 • Vi använder statistik verktyget Google Analytics för att mäta hur många besökare som kommer till vår hemsida samt samla info om besökarnas beteende på sidan. Detta för att förstå besökarnas behov och för att kunna skapa en så bra hemsida som möjligt. Google Analytics samlar in vissa uppgifter om besökarnas och sparar dessa automatisk i 26 månader innan de raderas. Läs mer om Googles egen sekretesspolicy.